Akdeniz Denge Patent

Akdeniz Patent Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel halk ve girişimciler arasında yeterli bilgi ve bilinç oluşturulabilmesi amacıyla bu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermek üzere 2005 yılında kurulmuştur. Akdeniz Patent kişilere ve firmalara şu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermektedir

devamı

Marka Tescili

img

Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma Marka Yenileme İşlemi Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi


devamı

Patent/Faydalı Model

img

Faydalı Model , Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir


devamı

Endüstriyel Tasarım

img

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.Tasarım: Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür Endüstriyel Tasarım Tescili ve sonrası ile ilgili Hizmetlerimiz.


devamı

ISO 9001: 2000

img

Globalleşen Dünya'da oluşan sürekli rekabet ortamında ÜRÜN/ HİZMET güvenliğinin sağlanması temel esastır. Kalite Yönetim Sisteminde ; " Sistemli yaklaşımlar sergileyerek, Müşteri odaklı,gerçekçi ölçülebilir hedeflerle, çalışanlarında katılımı ve sürekli iyileştirme çabasıyla" Misyon,Vizyon ve Kalite Politikasının belirlenerek artan müşteri taleplerini karşılayıp,uluslar arası pazarda hak ettiği yere gelmektir


devamı